Get Adobe Flash player

Regulamin kursu PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI PSÓW I STOPNIA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez Psi Salonik Piękności jest:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

  2. dokonanie wpłaty we wskazanym terminie oraz  wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu,

  3. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej, równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją regulaminu uczestniczenia w kursie

 • Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpływu opłaty.

 • Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, ponosi uczestnik.

 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje gratis od organizatora indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

 • Organizator kursu  ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy kursów.

 • W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:

  1. zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 80% przedpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych,

  2. zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty,

  3. zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie przysługuje

 

-W przypadku wpłaty całości kwoty-przed rozpoczęciem kursu-( zależnie od wariantu-1 tydzień, 2 tygodnie lub 3 tygodnie) w momencie rezygnacji przepada kwota rezerwująca zawarta w całej przelanej kwocie( 500 zł) a także kwota manipulacyjna, która jest rozumiana jako zapisana dla kursanta ilość piesków ( za które organizator nie pobiera opłaty gdyż pieski są modelami tylko dla kursantów)

-W przypadku wpłaty całości kwoty i rozpoczęcia kursu przez kursanta z uwagi na zapisane dużo wcześniej darmowe pieski-modele(zużycie prądu, wody, środków pielęgnacyjnych), oraz brak zwolnienia lekarskiego-ZWROT KOSZTÓW NIE PRZYSŁUGUJE! Kontynuacja kursu następuje po zakończeniu zwolnienia L4.

 • Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pod nr tel.: 508 132 952

 • Istnieje możliwość fotografowania przygotowanych przez kursantów piesków przed i po, zabrania się jednak umieszczania ich na stronach własnych salonów jako swoich klientów.

 • Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.

 • Obecność na zajęciach praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć, chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami, (udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wtedy kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.

 • Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.

 • Termin odbycia kolejnego dnia kursowego- zajęć przez uczestnika  może być w szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika ( jak np. choroba i inne nieszczęśliwe wypadki) przesunięty, o ile  będzie dostępny kurs w takim samym układzie harmonogramu, jednakże  przerwa  nie może być dłuższa niż jeden rok od daty rozpoczęcia kursu.

 • Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań  postawionych przez prowadzących zajęcia.

 • Organizator  zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie www.kurs-groomerski.pl na maksymalnie 14 dni przed wejściem regulaminu w życie.

 • Uczestnicy kursu maja obowiązek przestrzegać regulaminu kursu.

 • Osoba chętna do udziału w kursie przed przybyciem na pierwsze zajęcia podpisuje oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w kursie oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.

 • Osoba chętna do udziału w kursie podpisuje oświadczenie, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje oraz została zapoznana z zasadami używania sprzętu.

 • Uczestnicy kursu mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące zmian w regulaminie na www.kurs-groomerski.pl

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z ich winy

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z powodu siły wyższej

 

Poprawki regulaminu wchodzą w życie z dniem 02.01.2013 r. Psi Salonik Piękności

 

 

 

Ja………… …………………....................... zapoznałam(em) się z warunkami regulaminu, akceptuję go i potwierdzam swoje uczestnictwo w kursie organizowanym od dnia…………

 

podpis przyszłego kursanta

…………………………………

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS  PDF

SZYBKI KONTAKT

 

PSI SALONIK PIĘKNOŚCI

 Os.Jagiellońskie 63

Poznań

http://www.psi-salonik.pl  

tel.: 508 132 952

e-mail: martafortuniak@wp.pl

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Ipsum accumsan lorem malesuada volutpat ante.